Sveriges piggaste klassrum

Välkommen till oss!

Idrott och hälsa

2018 utsågs vår skola till en av Sveriges piggaste skolor! Utmärkelsen utses från flera hundra ansökningar av en jury från organisationen Generation Pep. I deras motivering lyfter de fram skolans engagemang när det gäller att inspirera elever och personal till en hälsosam livsstil.

Vår idrotts- och hälsoinriktning

Daglig fysisk aktivitet

För alla

Karlslundsskolan är en skola som har en uttalad idrott- och hälsoinriktning. All personal och alla elever på skolan kommer under sin vistelse på skolan vara delaktiga i arbetet mot en livslång hälsa

Extra aktiviteter

Alla klasser

Flera gånger om dagen har alla klasser rörelsepauser under teoretiskt långa lektioner. Under dessa pauser får eleverna bland annat genomföra Veckans utmaning. 

Profilfördjupningar

Gymnastik och dans, Fotboll, Allmän

I årskurs 4–6 utövar samtliga elever en av profilfördjupningarna gymnastik- och dans, fotboll och allmän. 

Sveriges piggaste klassrum

Styrka och
kondition

Flexibla
Klassrumslösningar

Tester och
uppföljning

Många olika
Fysiska aktiviteter

Motiverande
Premietrappa

Välplanerade
måltider

Hitta till oss

Rörelsen i fokus

Flera gånger varje vecka så har vi schemalagda rörelsepass utöver ordinarie idrott och profilämnen. I de yngsta årskurserna så handlar mest det om lek och rörelse för att senare övergå till valbara aktiviteter från årskurs 4.